Czego szukasz, przyjacielu?

FOTOSISTA - W NIE TAK STARYM KINIE ...

Projekt Fundacji Znaki Pamięci

Poniższe galerie prezentują pierwszą część zbioru fotografii i fotosów filmowych Jerzego Troszczyńskiego z lat 1953 - 1977, liczącego kilka tysięcy nieznanych dotąd fotografii, w tym zdjęć dokumentacyjnych z planów filmowych, sesji portretowych i in. W ramach pierwszego etapu digitalizacji, realizowanego ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu KULTURA CYFROWA, zdigitalizowano i opracowano 1690 zdjęć. W kolejnych latach będziemy kontynuować nasz projekt, stopniowo opracowując i udostępniając kolejne galerie fotografii.

GALERIE FOTOGRAFII

Nie ma róży bez ognia (1974)

Nie ma róży bez ognia (1974)

Rancho Texas(1958)

Rancho Texas (1958)

Znaki Zodiaku(1978)

Znaki Zodiaku (1978)

Rękopis znaleziony w Saragossie (1965)

Rękopis znaleziony w Saragossie (1965)

Co mi zrobisz jak mnie złapiesz (1978)

Co mi zrobisz jak mnie złapiesz (1978)

Motyle(1972)

Motyle (1972)

Akwarele (1978)

Akwarele (1978)

Życie na gorąco
(1978)

Życie na gorąco (1978)

Zagrożenie
(1976)

Zagrożenie (1976)

Jak rozpętałem II wojnę światową (1970)

Jak rozpętałem II wojnę światową (1970)

Krzyżacy (1960)
cz.I

Krzyżacy (1960) - cz.I

Abel, twój brat
(1970)

Sól ziemi czarnej (1970)

Warszawa
1953-1977

Warszawa
1953-1977

Znani i lubiani
poza planem

Znani i lubiani
poza planem

Fotografie
do identyfikacji

Identyfikacja

Zdjęcia w tej galerii wymagają dalszej identyfikacji osoby / miejsca / sytuacji

Autor fotografii

Jerzy Troszczyński

1932-1977